سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کرمعلی رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

منطقه ی مورد مطالعه در فاصله ۷۵ کیلومتری شمال کرمان در شمال غرب روستای سراشک (کوه گوده چاه ) واقع شده و از لحاظ تقسیمات زمین شناسی ایران، جزیی از زون ایران مرکزی است. در توالی رسوبی دونین بالایی کوه گوده چاه چهار افق راهنما شامل دو افق بیوسترومی مرجانی به سن فرازنین میانی، یک افق آهکی حاوی گونه های مختلف جنس Spinatrypina در بین دو افق بیوسترومی به سن فرازنین میانی و یک افق ماسه سنگی سرخ دارای آثار و بقایای گیاهی از جمله Sigillaria به سن قدیمی تر از فرازنین میانی گزارش می شود. از آنجا که این افق ها در برقراری تطابق چینه شناسی زمانی رسوبات دونین بالایی مناطق مختلف ایران، بررسی جغرافیای دیرینه و همچنین مطالعه روش زندگی و بوم شناسی دیرینه ی دونین بالایی به ما کمک شایانی می کند، مطالعه و شناخت آنها ضروری به نظر می رسید، که در این مقاله سعی شده است به این مسئله پرداخته شود.