سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی صمیمی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
علیرضا عاملی – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری
نادر محمودنیا – کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری

چکیده:

تحقیقات اخیر بیانگر موفقیت و کارایی الگوریتم های مبتنی بر مسیر جهت حل مسائل تعادل ترافیکی با ابعاد بزرگ می باشد. در این راستا توجه زیادی به دو الگوریتم DSD(تجزیه ناهمفزون ساده) و GP ( تصویر گرادیان) شده است. در بسیاری از تحقیقات، این دو الگوریتم بطور کامل با متعارف ترین الگوریتم حل شبکه FW( فرانک ولف) مقایسه شده اند و نتایج بسیار خوبی در مقایسه با روش فرانک ولف نشان داده اندو اما تا کنون هیچ مقایسه ای بین روشهای DSD وGP در حل شبکه های واقعی صورت نگرفته است. هدف از این پژوهش تشریح الگوریتمها مقایسه و ارزیابی کارایی هر یک از این دو الگوریتم مبتن یبر مسیر و تشریح عملکرد آنها در حل مسائلی با ابعاد واقعی است.