سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان مولایی بیگزاده محله – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشکده برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهایی – دانشیار دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله الگوریتم SVS-PNLMS ارائه شده در [ ۲] را که برای نویز سفید ارائه شده بود در مقابل نویز رنگی و سیگنال صحبت بررسی می کنیم. همچنین الگوریتم پیشنهادی را از نظر زمان اجرای الگوریتم و پیچیدگی محاسبات با الگوریتمهای پیشنهادی قبلی در [ ۴] مقایسه خواهیم کرد. علاوه بر این روابط تئوری لازم برای انتخاب مقدار اندازه پله را استخراج و درباره شرط همگرایی الگوریتم های PNLMS,SVS-PNLMS بحث کرده و با نتایج حاصل از شبیه سازی مقایسه می کنیم. نشان می دهیم که رفتار رهگیری الگوریتم پیشنهادی برای ورودیهای شبه ایستان مانند سیگنال
صحبت و نویز رنگی دقیق تر می شود.