سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش شریفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وحید صیدی قمشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله به معرفی الگوریتم Micro-AWPSO به همراه کنترل کننده فازی ضرایب پرداخته می شود در الگوریتم پایه PSO ضرایب الگوریتم به صورت ثابت و یا متغیر با گامهای الگوریتم تنظیم می گردند، از همین رو روش کنترلی بر روی بهینه بودن مقادیر آنها انجام نمی گیرد . از سویی دیگر در الگوریتمهای جمعیتی، اندازه جمعیت به عنوان عاملی تاثیر گذار در پاسخ نهایی مطرح می شود، به
نحوی که با زیاد شدن این جمعیت پاسخهای بهتری حاصل گشته و به دنبال آن زمان اجرای الگوریتم نیز طولانی تر می شود که این امر در مسائلی با بعد ورودی بالا بیشتر نمایان می شو د . رویکرد اول در روش مطرح شده بر پایه طراحی یک سیستم فازی به منظور تولید ضرایب الگوریتم AWPSO و نیز تغییرات جزیی در این الگوریتم می باشد و رویکرد دوم روش به کاهش تعداد ذرات جمعیت می پردازد به نحوی که با کاهش جمعیت و زمان اجرای الگوریتم، کارایی الگوریتم به میزان قابل قبولی حفظ گردد . در پایان روش مطرح شده در بهینه سازی چندین تابع استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است.