سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی الیاسی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، عضو پژوهش دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله مساله مهم تصدی یا واگذاری فعالیتهای تحقیق و توسعه و شقوق مختلف این طیف معرفی و در ادامه مکانیزمی برای تصمیم سازی در مورد این مساله ارائه شده است. انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در حالتهای مختلفی امکان پذیر است . انجام کامل این فعالیتها درداخل شرکت ، استخدام متخصصین سایر شرکتها و مجامع تحقیقاتی و در نهایت گونه های مختلف پیمانهای همکاری مهمترین گزینه در انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه می باشند. امروزه پیمانهای همکاری به دلیل کاهش ریسک سرمایه گذاری، زمان انجام پروژه ها و از همه مهمتر نقش آن در یادگیری تکنولوژیک مورد توجه بسیاری از شرکتها در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. انتخاب نحوه انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه به عوامل متعددی از جمله نوع تکنولوژی، میزان آشنایی شرکت با تکنولوژی، میزان دسترسی شرکت به بازار، سرمایه مورد نیاز، زمان مورد نیاز برای دستیابی به تکنولوژی بستگی دارد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از ابزار تحلیل سلسله مراتبی (AHP) روشی برای تصمیم سازی در این مورد پیشنهاد شود.