سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۲۶
نویسنده(ها):
حسن رجبی مسرور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اصغر توفیق – عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر
سیدضیاءالدین قاضی زاده فرد – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین ع

چکیده:
در چند دهه اخیر، برون سپاری فعالیتهای مختلف- از تامین و تدارکات گرفته تا خدمات و اطلاع رسانی- روند رو به رشدی داشته است. در این میان، برون سپاری فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) نیز به تدریج و تحت تاثیر تغییر شرایط و روندهای جهانی افزایش یافته است. از آنجا که فعالیتهای تحقیق و توسعه از فعالیتهای مهم محسوب می شوند، برون سپاری آنها ملاحظات و شرایط خاصی را می طلبد. در شرایط امروزی، بسیاری از سازمان ها و شرکت های نوآور، نمی توانند فقط بر منابع داخلی خود تکیه نمایند. بنابراین بایستی قابلیت ها و توانایی های نوآورانه خود را برای دستیابی به دانش خلق شده در بیرون از سازمان توسعه دهند.از اینرو برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی که در سازمان های تحقیقاتی در حال اجرا می باشند، به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اتخاد روش های مناسب در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تحقیق و توسعه دفاعی می تواند در بهبود روند مدیریت و اجرای برون سپاری پروژه های تحقیقاتی نقش مهمی داشته باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهدکه الگوی تصمیم گیری برون سپاری پروژه های تحقیقاتی که متناسب با ماموریت ها و ساختار سازمان های تحقیقاتی دفاعی کشور باشد، تاکنون ارائه نشده است. در این مقاله الگوهای مختلف تصمیم گیری برون سپاری که در حوزه های برون سپاری عمومی و تحقیق و توسعه کاربرد دارند، مورد بررسی قرار گرفته و سپس با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر نیروهای مسلح کشور، ابتدا سطوح تصمیم گیری برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی در دو سطح راهبردی و اجرایی تبیین و تفکیک شده و سپس فرآیند ها و مراحل اصلی تصمیم گیری برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه دفاعی در سطح اجرایی برون سپاری -سازمان های تحقیقاتی دفاعی- تعیین و ارائه شده است.