سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور قربانی – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
منصور عابدینی – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

چهارگوش ۱:۲۵۰٫۰۰۰ تکاب در شمال غرب ایران و در مختصات جغرافیایی ۳۸ درجه سانتی گراد َ۳۰ ۳۶ درجه سانتی گراد طول شرقی و َ۳۷ – ۳۶ درجه سانتی گراد عرض شمالی قرار گرفته است. از دیدگاه زمین ساخت بخش عظیم این چهارگوش با ایران مرکزی قابل مقایسه است در حالیکه بخش هایی از آن مشابه با زون البرز (منطقه شاهین دژ) و زونسنندج – سیرجان (جنوب غربی چهارگوش) می باشد.
ویژگیهای بارز زمین شناسی اهم از تکتونیکی، ماگمایی، متامورفیسم، چینه شناسی و کانی زایی در دو برهه زمانی پر کامبرین پسین – کامبرین پیشین و ترسیر، بهخصوص نئوژن باعث شده است که چهارگوش تکاب به عنوان یک ایالت متالوژنی مهم مطرح گردد که در کمترمکانی از ایران نمونه آن را سراغ داریم. در ای ایالت متالوژنی چند فاز کانی زایی به شرح زیر رخ داده است:
– فاز کانی زایی پر کامبرین پسین – کامبرین پیشین
– فاز کانی زایی پالئوزویک پسین
– فاز کانی زایی مزوزوئیک میانی یا ژوراسیک
– فازهای کانی زایی ترسیر که به طور عمده در نئوژن رخ داده اند.