سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عاطفه رمضانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تعداد زیادی از گونه های باکتریایی خاک که در ریزوسفر گیاهان زندگی می کنند قادرند با مکانیزمهای متفاوتی رشد گیاه را بهبود بخشند. این باکتریها در مجموع ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) نامیده می شوند. تحقیق در مورد این باکتریها و مکانیزمهای اثر آنها در تحریک رشد گیاه به منظور بهره برداری در تولید کودهای بیولوژیک افزایش یافته است. از مهمترین انواعPGPR باکتریهای ریزوبیومی هستند. هدف این مقاله معرفی انواع مکانیزمهایی است که ریزوبیومها را در زمره باکتریهای PGPR قرار می دهد.