سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رضا عبدالهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد رضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ورئیس دانشکده فنی و مهندسی دان
آرش رزم خواه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

بتن خود متراکم یکی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی بتن است .مهمترین ویژگی این بتن آن است که نیاز به تراکم نداشته و تحت وزن خود و در قالب قرار می گیرد .واضح است که این ویژگی مهم کاربرد های فراوانی رابرای این بتن ممکن می سازدکه تاکنون برای بسیاری ازمهندسان ناشناخته ودست نیافتنی می سازد .یکی از مهم ترین مشکلاتی که در استفاده عملی از بتن خود متراکم وجود دارد آن است که به دلیل جدید بودن این تکنولوژی،هنوز شناخت دقیقی ازآن وجود ندارد و استانداردهای آن در حال تکوین می باشند .از بتن خود متراکم می توان در صنعت سبک سازی ساختمان – که به نوبه خود جزو صنایع جدید ساخت و ساز در کشور ما محسوب می شود – استفاده نمود . از این رو در این مقاله کلیه آزمایش های بتن خود متراکم جمع آوری ومورد بررسی قرار گرفته است.