سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کورش شفیعی – مدیر پروژه شبکه AMC دشت تبریز (آب منطقه ای آذربایجان شرقی)
غلامرضا نویدی – ناظر ارشد در شرکت مهندسین مشاور یکم(شبکه دشت تبریز)
رضا بهروز – مهندس ناظر در شرکت مهندسین مشاور یکم(شبکه دشت تبریز)

چکیده:

سالهای زیادی است که از بتن بعنوان یک ی از م صالح ساختمانی مهم (با قابلیت تحمل فشارهای بالا ) استفاده می شود و همواره تحقیقات جدیدی برای بالابردن کیفیت این محصول انجام می گیرد . یکی از رو ش ها ی ارتقاء کیفیت اجرا استفاده از بتن خود متراکم است که امروزه در بعضی کشورهای جهان (بویژه در ژاپن )استفاده می شود. این بتن با کارایی بسیار بالاو قابلیت شکل پذیری زیاد و مقاوم در برابر جدا شدگی دان ه ها بدون احتیاج به لرزاننده و به خودی خود متراکم میگردد. تا کنون در برخی پروژ هها از این محصول جدید بهره برداری گردیده که با توجه به کارایی بسیا ر زیاد این بتن در اجرا، مسایل جدایی سنگدان هها و حالت خمیری را نداشته و در عین حال از مقاومت زیاد و دوام نسبتاً بالایی برخوردار است . در پروژه آبیاری دشت تبریز سرریزهای نوک مرغابی به دلیل کنترل سطح آب دارای اهمیت بسیار زیادی می باشند و لازم است بتن آن دارای کیفیت مناسبی باشد تا ضریب طراحی شده سرریز در عمل صحیح بوده و سطح آب به درستی کنترل گردد . می توان گفت باتوجه به اهمیت زیاد سرریزها و حجم کم آنها استفاده از بتن خود متراکم بهترین گزینه جهت بتن ریزی سرریزها خواهد بود.