سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی منصوری کیا – مدیر دفتر سازه و هیدرولیک سازمان آب و برق خوزستان
مریم پشم فروش – کارشناس ارشد عمران – ژئوتکنیک، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

مصالح مصنوعی ژئوس ینتتیک در تمامی زمین ههای مهندسی راه و ساختمان، شبک ههای آبیاری و زهکشی و … برای عایق بندی کانالها، افزایش ضریب اطمینان و افزایش عمر بناها و تاسیسات و همچنین تامین رضایت از عملکرد مورد نیاز و مطلوب بهره برداران، استفاده میشوند.
دراین مقاله به بررسی مزایا و معایب، انواع، کاربردها، طبقه بندی (از دیدگاه اجرایی )، آزمای شهای کنترل کیفی محصولات ژئوسینتتیک و چند مورد دیگر مرتبط با ف نآوری استفاده از این محصولات درصنعت (آبیاری، زهکش ی، مقاوم سازی، تسلیح خاک ،کنترل فرسایش و جداسازی لایه ها) و علاج بخشی سدها و….. پرداخته شده است . ارائه شک لهای متنوع و مثالهای عملی درایران و سایر نقاط جهان سبب درک بهترگردیده است.