سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
وحید رحیمی کاکرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش زینتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، گیلان
دیانا عسکریزاده – دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد حسن جوری – استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، مازندران

چکیده:
رویکرد استفاده کم ضرر یا بی ضرر گیاهان دارویی، پس از تولید فراوان داروهایی شیمایی و عوارض جانبی آنها، رو به فزونی گذاشته است. شناخت گونه های دارویی و معرفی آنها هرچند که از قدمت آشنایی انسان با محیط برخوردار است، اما در عصر حاضر، نیاز به معرفی این گونهها با حفظ تنوع زیستی و اصول توسعه پایدار بیشتر از پیش احساس می شود. شناسایی گونه های دارویی که اهمیت زینتی نیز داشته باشد، ضمن ارایه خدمات دارویی آنها، باعث رویکرد زیبایی شناسی نیز می گردد. به طوری که با پرورش چنین گونه هایی بر ارزش افزوده آنها می افزاید. بدین منظور، مطالعه ای در ارتفاعات البرز واقعه در منطقه جواهرده رامسر صورت گرفت. جهت کسب اطلاعات در این خصوص، ضمن پیمایش صحرایی، اقدام به استخراج کاربردها و مشخصات زیستی از منابع معتبر گردید. نتایج نشان می دهد که منطقه البرز شمالی با برخورداری از شرایط اقلیمی، ساختار زمین شناسی و ژئومورفولوژی و شرایط خاکی مناسب، دارای گونه های متعدد دارویی( ۷۸ گونه) است که اکثر متعلق به همی کرپتوفیت ها است. از ۱۳۲ گونه موجود در منطقه مورد مطالعه، ۱۳ گونه دارای کاربردهای دارویی- زینتی نیز می باشند که بیشتر از خانواده های Labiatae ، Leguminosae ، Compositae و Cruciferae بوده اند. بنابراین با توجه به این تنوع گونه ای، معرفی آنها و نیز آموزش افراد محلی جهت حفظ و پرورش این گونه ها توصیه می شود.