سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری جوکار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
فریده حیدری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق بررسی جامعی روی کلیه مقالات و کتاب های منتشره موجود در باب برنامه ریزی فروش و عملیات ۱ ، صورت گرفت . اهم موضوعات مورد بحث در این تحقیق شامل معرفی کامل فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات، ضرورت مد نظر قرار دادن این مبحث در زنجیره تأمین، گام های اجرای برنامه ریزی فروش و عملیات در سازمان، هم افزائی برنامه ریزی فروش و عملیات و پیش بینی، عوامل موفقیت برنامه ریزی فروش و عملیات، مشکلات و موانع موجود بر سر برنامه ریزی فروش و عملیات و ارائه مدل عارضه یابی فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات در زنجیره تأمین می باشد . در آخر پیشنهاداتی مبنی بر توسعه یک ابزار مدل سازی یکپارچه واحد، بررسی اثر سناریوهای مختلف پیش بینی و استفاده از روشهای عددی جهت برنامه ریزی فروش و عملیات به عنوان خطوط راهنمای تحقیقات آتی ارائه گردید