سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید عباسی –
محمدکاظم توسلی –

چکیده:

حالت های همدوس غیرخطی معمولی و همزاد آنها پیش از این معرفی شده اند. در این مقاله بر آنیم تا برهم نهی آنها را به دست آورده و ضمن تبیین غیرخطیت آنها، ویژگی های غیرکلاسیکی حالتهای به دست آمده از جمله آمار کوانتومی و چلاندگی های مرتبه اول و دوم را مورد بررسی قرار دهیم . در پایان به عنوان ارائه ی چند تحقق فیزیکی، صورت بندی پیشنهاد شده را برای دو سیستم غیرخطی آشنا متناظر با حالت های همدوس هماهنگ و حرکت مرکز جرم یون به دام افتاده به کار خواهیم برد.