سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشیار دانشگاه تهران
محمود قاضی طباطبایی – دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا محسنی تبریزی – دانشیار دانشگاه تهران
سیدهادی مرجایی – عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده:

بسته نرم افزاری نمونه گیری بلوکهای شهری ۲۸ مرکز استان کشور به منظور دسترسی آسان و نمونه گیری سریعتر از این بلوکها براساس ۳۱ صفت جمعیتی مبتنی بر داده های سرشماری ۱۳۷۵ کشور تهیه گردیده است. SPCB 83 نرم افزاری جامع برای نمونه گیری از بلوکهای شهریبراساس ویژگیهای جمعیتی مبتنی بر آمار سرشماری ۱۳۷۵ است. هدف اصلی از طراحی و پیاده سازی این بسته نرم افزاری تسهیل و تسریع فرایند نمونه گیری و مشخص کردن خصوصیات نمونه تا سطح بلوکهای شهری و ارتقاء دقت نمونه های انتخاب شده در تحقیقات پیمایشی ملی، منطقه ای و استانی است این نرم افزار با بهره گیری از بیش از ۱۴۴ هزار نقشۀ مربوط به بلوکهای شهری ۲۸ مرکز استان کشور و با استعانت از شیوه های علمی خوشه ای (CS) و سیستماتیک امکان تعیین حجم نمونه مورد نیاز و دسترسی آسان به بلوکهای انتخاب شده در نمونه و امکان چاپ نقشه های مربوط به بلوکهای انتخاب شده را داراست.