سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا گل پرور – واحد خوراسگان اصفهان
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
عبدالله قاسمی پیربلوطی – جهاد کشاورزی شهرکرد

چکیده:

برای استفاده موثر از منابع ژرم پلاسم در برنامه های اصلاح برای مقاومت به خشکی نیاز به شناسایی ژنوتیپ های دارای ژن های مقاومت می باشد برای این منظور ارزیابی مقاومت و تعیین بهترین شاخص های مقاوتم به خشکی با استفاده از ۵۶۷ ژنوتیپ گندم نان در سال زراعی ۷۸-۷۷ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج واقع در دولت آباد صورت گرفت.