سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ر.منهاج بنا – دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه سم شناسی – تهران – ایران
ح.کاظمیان – استادیار شیمی تجزیه، آزمایشگاه جابر بن حیان – سازمان انرژی اتمی ایران –
م.حسینی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – گروه سم شناسی – تهران – ایران

چکیده:

ارسنیک یکی از قوی ترین سمومی است که نه تنها از راه خوراکی بلکه از راه پوستی نیز می تواند جذب بالایی داشته باشد. ارسنیک به عنوان یک کارسینوژن انسانی طبقه بندی شده و ماکزیمم حد مجاز آن را در آب ppb10 می باشد. در این تحقیق با توجه به اهمیت حذف ارسنیک از پساب معادن و مناطقی از کشور (کردستان) که به طور طبیعی دارای مقادیر بسیار بالایی از آن می باشند (کردستان) و نیز اهمیت مسائل زیست محیطی که در اثر افزایش کاربرد، تولید و گاها پروسه های حذفی که خود بسیار مخرب تر بوده ، کارایی گونه عمده زئولیت طبیعی ایران (کلینوپتیلولیت) و شرایط بهینه کاربردی آن از لحاظ اصلاح، اندازه ذرات ، اسیدیته – دما ، زمان، و مداخله گرهای کاتیونی ارزیابی گردید. در نتیجه به دلیل عدم نیازاین روش به اکسیداسیون پیش از حذف ، احیای مجدد پیش از مصرف دوباره ، قابلیت حذف هر دو گونه ارسنیکسه و پنج ظرفیتی ، ارزانی و در دسترس بودن، قابلیت کاربرد در شرایط معمول آبها نظیر pH و سختی و نیز عدم تولید یک محصول خطرناک که آن نیز تمهیداتی را می طلبد به عنوان یک تکنولوژی سبز ارائه و کاربرد صنعتی آن پیشنهاد می گردد.