سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی عاطفی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

مصالح و تجهیز ات پیش تنیدگی یکی از بحث های اساسی در علم پیش تنیدگی میباشد که در این مطالعه بـه آن پرداختـهشده است . در ابتدا خصوصیات مکانیکی مصالح به کار رفته در ساخت سازههای بتنی پیش تنیده و پـس از آن تجهیـزات لازم که امروزه به طور مرسوم برای اجرای این سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد به بحث و بررسی گذاشته مـی شـود . در بخـش دوم این مقاله روش های مختلف اعمال نیروی پیش تنیدگی از جمله روش مکانیکی، شیمیایی، حرارتی و پـرفکس و همچنـین کاربردهای آنها مختصراً معرفی خواهد شد