سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد ماکویی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدحسین مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل
سیدمیثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج

چکیده:

در شرایط کنونی وجود عدم قطعیتها، محیط پیرامون سازمانها را تبدیل به محیطی پر از بحران نموده است . توجه به ماهیت نامطمئن پروژه ها و لزوم صرف بهینه منابع، اهمیت انکار ناپذیری مدیریت ریسک پروژه را آشکار می سازد . شناسایی ریسکها، مهم ترین و شاید سخت ترین بخش از فرآیند مدیریت ریسک می باشد؛ چرا که اگر نتوان ریسکها را به خوبی شناسایی کرد، گامهای بعدی مدیریت ریسک بی اثر می گردد و نمی توان پاسخ مناسبی به مخاطرات داد . در این تحقیق ابتدا سعی شده تا کلیه روش های مطرح شده در فاز شناسایی ریسک به طور موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد . تلاش نویسندگان بر آن بوده تا هیچ روشی در این مرحله نادیده گرفته نشود . با وجود آن که در منابع تحقیقاتی مدیریت ریسک پروژه، حداکثر به ۱۵ تکنیک اشاره شده است؛ اما در این تحقیق بیش از ۴۵ تکنیک مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ساختار جامعی از کلیه تکنیکهای شناسایی ریسک ارائه شده است . روشهای نوین و کاربردی که در علم مدیریت و به طور خاص مبحث تصمیم گیری گروهی بر آنها تاکید شده است و متاسفانه در امر خطیر مدیریت ریسک پروژه های بزرگ نادیده گرفته شده اند . در پایان به منظور آشکارسازی توانمندی تکنیکهای مذکور، ریسکهای موجود در محیط پروژه های طرح توسعه فازهای پارس جنوبی معرفی و تبیین می گردد .