سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن شریفی بیدگلی – عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد قادری یگانه – پژوهشگاه نیرو دانشگاه تهران

چکیده:

مصرف روز افزون انرژی عامل تخریب و کاهش سریع منابع انرژی غیر قابل تجدید بوده و اثرات مخرب فراوانی نیز بر محیط زیست می گذارد . امروزه راه حلهایی که به نحوی منجر به حل این مشکل شده و میزان مصرف انرژی را کاهش دهدمورد توجه قرار می گیرند . از جمله این موارد بررسی تکنیک های تولید برودت است . زیرا تولید برودت یکی از نیازهای بشر امروز است که دائماً در حال افزایش بوده و مصرف انرژی بیشتری را نیز می طلبد .
شاید بتوان گفت کمپرسورهای مکانیکی رایج ترین وسیله برای عمل تراکم محسوب می شود که در سیستمهای تبرید متداول مورد استفاده قرار می گیرند . لیکن این سیستمها به یقین مقرون بصرفه ترین سیستم نمی باشد زیرا هم مصرف بالای انرژی و هم هزینه بالای تعمیر و نگهداری آن عملاً استفاده از کمپرسور را در بعضی از مصارف محدود کرده است .
یکی از جایگزینها که فاقد کمپرسورمکانیکی است، سیستم ترموالکتریک است که این سیستم موارد مصرف بخصوصی دارد و راه اندازی آن مستلزم صرف انرژی الکتریکی می باشد . از دیگر روشها، سیستم جذبی است که متجاوز از پنجاه سال است که شناخته شده است . یکی دیگر از سیستمهای بدون کمپرسور مکانیکی، سیستم تبرید بخار نام دارد .
سیستمهای جت بخار با ظرفیت های بالا مانند استفاده از جت بخار آب تا کنون توسط چند تن از محققین مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . [۱,۲] بر اساس مطالعات گذشته کاربرد این سیستمها در ظرفیت های پایین کمتر مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله نویسندگان حاضر به بررسی بیشتری راجع به کاربرد سیستمهای کوچک تبرید جت بخار در تهویه اتومبیل ها و بررسی مزایا، معایب و مشکلات آن پرداخته اند که ازدیدگاه کاهش مصرف انرژی نیز حائز اهمیت است