سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا سعیدافخم شعرا – دانشجوی دکترای مرتعداری

چکیده:

امروزه حوزههای آبخیز به عنوان واحد اصلی برای هر گونه برنامه ریزی توسعهای اعمم کشاورزی، صنعتی، شهرسازی و … شناخته شده اند به نحوی که به نظر می رسد هرگونه برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و امکانات و خارج از چهارچوب حوزه آبخیز نمی تواند سرانجام مطلوبی داشته باشد . با ذکر این مقدمه کوتاه و با یادآوری این موضوع که برنامهریزی های توسعه پایدار برای قرن ۲۱ که با کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه در ۱۹۹۲ ریودوژانیرو برزیل، با هدف پی ریزی مشارکت عادلانه جهانی در ابداع و سطوح جدید همکاری بین دولتها،بخش – های کلیدی جوامع و مردم تشکیل شد، که حاصل آن ابتداً صدور بیانیه جهانی ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه بود، که در ۲۷ اصل تدوین گردید و به بیانیه ریو موسوم شد . و با کار بر روی این اصول دستورالعمل توسعه پایدار برای قرن ) Agenda 21 ) 21 تهیه گردید . این مقاله با استفاده از منابع موجود در کشور نگاهی دارد به اهمیت و جایگاه حوزه های آبخیز در دستورکار ) Agenda 21 ) 21 و نیز رهنمودها و برنامه ریزی سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور در مورد آبخیزداری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است .