سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – مرکز تحقیقات کشاوزی اصفهان

چکیده:

به منظور شناساندن و قابلیت تطبیق رقم جدید جو دیم سرارود ۱ در مناطق دیم خیز استان اصفهان منطقه فریدون شهر انتخاب و در پاییز ۷۹ رقم فوق در شرایط زراعین کشت گردید. بر اساس نتایج حاصله رقم فوق در آن منطقه ۱۵۵۰ کیلوگرم در هکتار علمکرد دانه داشته که نسبت به شاهد محلی با عملکرد ۷۰۰ کیلوگرم دره کتار توانسته بیش از دو برابر محصول دانه تولید نماید.