سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین واقعی – بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی مهدوی فر – بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین مذهب یوسفی – بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جریان های شکافی جریان های عمود برساحل باریکی هستند که به سمت دریا حرکت میکنند وازناحیه خیزاب ساحلی نشأت می گیرند . دراینجا نگاهی به کینماتیک جریان شکافی براساس مشاهدات و پیشرفت های علمی حاصل از آن خواهیم داشت . سرعت این جریان ها بین ۰٫۵ تا ۲ متر بر ثانیه می باشد . داده های آزمایشگاهی نشان می دهد که قدرت جریان شکافی با افزایش قدرت موج و کاهش عمق آب افزایـش می یابد . ماکزیمم سرعت این جریان ها در ناحیه ی خیزاب ساحلی رخ می دهد