سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی کردانی – مجری مطالعات حوضه زهر ه، سازمان آب و برق خوزستان
علی شهیدی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

که با مساحت  حوضه آبریز رودخانه زهره درسه استان فارس، کهگیلویه وبویراحمد وخوزستان بیش از ١٦٠٠٠ کیلومتر مربع همواره بعنوان یکی از مهمترین منابع آبی درسطح منطقه مطرح
بوده است . با توجه به وجود پهنه های گسترده سطح ومستعد دربخش های پایین دستی این حوضه درمنطقه خوزستان پتانسی لهای بیشتری را ازنظر توسعه درمقایسه با مناطق بالادستی نشان می دهد ازاینرو پروژه های آبیاری و زهکشی متعددی دراین محدوده به بهره برداری رسیده ویا در دست مطالعه یا اجرا هستند. درمسیر اجرای طر حها عموما مشکلات اجرایی، اجتماعی وفرهنگی متعددی وجود دارد که دراین مقاله سعی گردید با استفاده از تجربه های بدست آمده ابتدا به بیان مشکلاتی که ممکن است در طر حهای آینده پدید آید پرداخته سپس عمده مشکلات فنی واجرایی طر حها عبارتند از : ١- ایجاد فاصله . راهکارهای لازم ارایه گردد زمانی زیاد بین مطالعه واجرای طر حها، ٢- عدم اشتغال کاری نیروهای کارآزموده درکارگاههای دستگاه نظارت، ٣- مشکلات تملیک اراضی محل ساز ههای طرح، ٤- استفاده از امکانات وعوامل اجرایی پیمانکار درجهت اهدافی غیر از پروژه اصلی و ٥- مشکل تامین مصالح و کمبود اعتبار و نحوه توزیع ان در طول دوره ساخت. علاوه بر مشکلات مذکور مشکلات اجتماعی فرهنگی نیز ها قبل از  درمسیر اجرای طر حها وجود دارد که سبب تاخیر دراجرا می گردد. باز نگری طرح طراحی در جهت بالا بردن تولید ویا استفاده بهینه از  اجرا بدلیل استفاده از شیو ههای جدید منابع آب و خاک با حفظ کیفیت کار می تواندعامل مهمی در جهت افزایش راندمان و بهره وری در طر حها گردد. که در این مقاله به دو نمونه از ان اشاره می گردد