سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قنبری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

آزمون نفوذ استاندارد SPT یکی از معمولترین آزمونهای صحرایی در مطالعات ژئوتکنیک است مه هم اکنون در سطح وسیعی برای شناسایی خصوصیات مقاومتی خاکها بکار گرفته می شود. به رغم آنکه این آزمون دارای روش استاندارد شده و تجهیزات مشخصی می باشد، متاسفانه در ایران به دلائل مختلف شیوه های غیر استاندارد و ویژه ای برای انجام آن معمول گشته است. از آنجایی که محققین مختلف خصوصیات مکانیکی خاک و همچنین برای بررسی احتمال وقوع روانگرایی و پدپده های دیگر روابطی بین عدد نفوذ استاندارد و پارامترهای خاک ارائه کرده ند، عدم رعایت ضوابط استاندارد ممکن است نتایج گمراه کننده ای در مطالعات مبتی بر این آزمون در پی داشته باشد. عدم رعایت ابعاد نمونه گیر، استفاده از مخروط توپر به جای نمونه گیر استاندارد، انجام آزمون نفوذ استاندارد در چاه، عدم اعمال تحصیلات لازم و استفاده از آزمون در خاک نامناسب از جمله خطاهای معمول شده در ایران می باشند که در این نوشتار مورد بحث واقع شده و راهکارهایی برای بهینه سازی آن ارائه شده است.