سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد یونس یالموتی – دانشجوی دکتری گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و عضو ه
مجتبی زاهد یفر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مجتمع آموزشی وزارت جهاد کش
ابولفضل عباسی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارزش غذائی کاه غلات را می توان با غنی سازی و استفاده از اوره بعنوان منبع آمونیاک و ازت غیرپروتیینی افزایش داد . با توجه به هزینه زیاد و سختی انجام کار در شیوه رایج ، ضروری است که در
جهت عمل آوری مکانیزه کاه اقدامی اساسی صورت گیرد . برای این منظور بیلر (پرس علوفه مکعبی) مدل۳۴۹T ، برای بهینه سازی و نصب سیستم غنی ساز کاه غلات، انتخاب شد. شاخص های نگهداری رطوبت تعریف و پس از بررسی مشخصات پاشش، محل های ممکن پاشش محلول، نوع و تعداد نازل مورد نیاز تعیین شد . با استفاده از اطلاعات بدست آمده، محاسبات مورد نیاز برای تعیین توان، نوع پمپ، حجم مخزن، محل نصب مخزن، محل نصب نازل و اندازه و نوع شاسی ( پایه نگهدارنده مخزن )، انجام و نسبت به ساخت دستگاه اقدام شد . برای تعیین نحوه کار و تشخیص عیوب احتمالی، عملکرد دستگاه در مزرعه بررسی شد . دبی پاشش با توجه به سرعت بسته بندی (سرعت پیشروی تراکتور ) و میزان ورود مواد به داخل بیلر، تنظیم و نسبت به جمع آوری غنی سازی و بسته بندی همزمان کاه اقدام شد. آزمایش و بکارگیری ماشین در مزرعه نشان داد که دستگاه مذکور توانایی انجام کار در شرایط مزرعه را دارد و با تراکتورهای رایج قادر به غنی سازی و بسته بندی کاه است.