سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین خسروی – دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – دانشیار بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دو ویژگی سریع و کارآمد برای بازشناسی ارق ام دستنویس فارسی معرفی می شود . این ویژگ یها که آ نها را گرادیان بهبود یافته و هیستوگرام گرادیان نامیده ایم، مبتنی بر ویژگی گرادیان روشنایی بوده و به ترتیب برای تصاویر خاکستری و دوسطحی توسعه یافته اند. هر دو ویژگی جدید از نظر سرعت استخراج و نرخ بازشناسی بهبو د یافته اند . در اولین ویژگی سرعت استخراج ویژگی ۲ برابر شده و دقت بازشناسی با ۰٫۳۲ % افزایش به ۹۹٫۰۲ % رسیده است . در دومین ویژگی، سرعت استخراج بیش از ۱۰ برابر شده و نرخ بازشناسی با ۰٫۱ % افزایش به ۹۸٫۸۰ % رسیده است. طبقه بند مورد استفاده، یک شبکة عصبی چند لایه است. آزمایشها روی مجموعة ارقام دستنویس "هدی" انجام شده است که دارای ۶۰٫۰۰۰ نمونة آموزش و ۲۰٫۰۰۰ نمونة آزمایش است.