سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آوید بنی هاشمی –
محمدرضا علوی مقدم –

چکیده:

مشکلات مربوط به ساختار اجتماع میکروبی در لجن فعال، اخیرأ به دو دلیل عمده به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته است: نخست نیاز مبرم برای حصول میکروارگانیسمهای مؤثر در حذف موادآلی و مغذی، و دوم اختلافاتی که در نتایج حاصل از روشهای آنالیز میکروبی سلولی- مولکولی در لجن فعال از یک طرف و روشهای معمول وابسته به کشت از طرف دیگر، مشاهده شده است. هدف از ارائه این مقاله، معرفی مهمترین روشهای پیشرفته شناسایی ساختار اجتماع میکروبی، در سیستمهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب، خصوصا لجن فعال است. روشهای مورد بحث عبارتند از روش FISH و PCR/DGGE به عنوان روشهای مولکولی و Quinone Profiling. بکارگیری این روشها درشناسایی خصوصیات فاضلاب در واحد های بیولوژیکی تصفیه خانه های کشورمان، که به نظر می رسد همچنان در ابعاد بسیار محدود، از روشهای قدیمی استفاده می کنند، به عنوان پیشنهادی کلیدی مطرح می شود، که می تواند کارآیی این واحد ها را در ابعاد قابل توجهی بهبود بخشد.