سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا بابائی – برق منطقه ای تهران
حبیب قراگزلو – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مشکل اصلی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت مرکب، خصوصا " سیستمهای قدرت بزرگ اندازه، نیاز به اطلاعات زیاد و بالا بودن زمان محاسبات می باشد . این امر ناشی از بالا بودن تعداد تجهیزات و بطبع افزایش پیشامدهای مختلف خروج تجهیزات است . معمولا " در مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت بخش خاصی از یک سیستم مورد توجه قرار می گیرد . بنابر این لازم است تا با استفاده از یکسری روشهای معادل سازی، تاثیر سایر بخشهای شبکه نیز در نظر گرفته شود . در این مقاله با ارائه روشی جدید در معادل سازی شبکه، سیستم قدرت به سه بخش اصلی که عبارتند از : شبکه داخلی، شینهای مرزی و شبکه خارجی تقسیم و سپس مطالعات قابلیت اطمینان انجام می شود . در این روش تاثیر شبکه خارجی برروی شبکه داخلی با استفاده از بارهای متغیر و تولید ثابت در شینهای مرزی مدل سازی می شود . درنهایت روش معرفی شده برروی شبکه تولید وانتقال تهران اعمال شده و نتایج آن بمنظور بررسی صحت واعتبار روش با حل کامل شبکه سراسری مورد مقایسه قرار گرفته است