سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیداله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد حیدری ارجلو –

چکیده:

در این مقاله یک روش تصمیمگیری درختی بر اساس تحلیل ترکیبی از علت و درجه شدت خطاهای ترانسفورماتور، ارائه میشود. سبک شناسایی از بالا به پایین است و هر برگ درخت تصمیمگیری یک نوع مدل خطا ارائه میدهد. ماشین کلاسهبندی شاخههای مختلف درخت تصمیمگیری از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) متفاوتی تشکیل شده است در نتیجه یک مدل سیستم ANN ترکیبی ساخته میشود و یک شناسایی چند پاسخی برای خطاهای ترانسفورماتور به دست میآید. با این روش، ضعف ساختار پیچیده و همگرایی کند ANN تنها، از بین رفته است و همزمان دقت تشخیص خطا نیز بهبود یافته است.