سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد عرفانیان – شرکت مشانیر

چکیده:

راکتورهای شنت در شبکه های وسیع نظیر ایران، بمنظور کنترل بار راکتیو و ولتاژ سیستم نقش مهمی را دارند . راکتورهای شنت در حال کار قدرت نامی را از خود عبور می دهند لذا کل تلفات شامل تلفات مدار مغناطیسی و سیم پیچ همواره وجود داشته و در صورت طراحی نامناسب راکتورها باعث افزایش درجه حرارت سیم پیچ و روغن و نهایتاً عیب می گردند . با توجه به ماهیت راکتور، تلفات و امپدانس و راکتانس راکتور بایستی در ولتاژ نامی اندازه گیری شوند که در بعضی مواقع و برای راکتورهای بزرگ چندان عملی و دقیق نمی باشد . در این مقاله روش ساده و دقیق دیگری با استفاده از پل الکتریکی معرفی می شود .