سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود پارسی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه گیلان
یان شنگ فنگ – دانشیار گروه منابع تجدید پذیر، دانشگاه آلبرتا

چکیده:

پیش بینی چگونگی ذخیره و حرکت آب در خاک، بالاخص در اراضی زراعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور مدلهای مختلفی با استفاده از معادله ریچاردز که استفاده از آن مستلزم اطلاعات در خصوص رابطه پتانسیل رطوبت خاک (Soil Water Retention) و همچنین رابطه ناهمگون ضریب آبگذری خاک (Hydraulic conductivity function) می باشد. اندازه گیری مستقیم این پارامترها به علت ناهمگون بودن آنها نسبت به زمان و مکان عملا امکان پذیر نمی باشد. در این مطالعه مدلی ساده تحت عنوان SIMPLE جهت تخمین تغییرات میزان رطوبت خاک با استفاده از قانون کلی بیلان آب معرفی شده است. مزیت اصلی این مدل را می توان نیاز حداقل آن به اطلاعات لازم دانست. تخمینهای بدست آمده از این مدل در مقایسه با اطلاعات جمع آوری شده در سطح مزارع با شرایط خاکی و آب و هوایی مختلف رضایت بخش بوده است.