سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود فیاض آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران ، تهران ،ایران

چکیده:

شکل گیری شهرهای بزرگ ، توسعه صنعتی ، بهره برداری روز افزون از منابع دریایی ونیز منابع عظیم نفتی ،گسترش روز افزون حمل و نقل دریایی را که در رقابت با دیگر روشهای در دسترس چون حمل و نقل زمینی ، هوایی وریلی از نقطه نظر هزینه پایین ترین و از نظرامنیت و ایمنی بالاترین درجه برخوردارست را باعث شده است.مهمترین وسیله حمل و نقل دریایی کشتی است و هر کشتی از کوچک به بزرگ جهت بارگیری و باراندازی نیاز به ﭘﻬلوگیری در بندر دارد، و به طور معمول هر بندر متشکل از دو بازوی موج شکن ، کانال دسترسی حوضچه لایروبی شده به علاوه سازه ای جهت ﭘﻬلوگیری (اسکله) می باشد. معمولاهربندر بوسیله چند عامل طبیعی تهدید می گردد که اهم آن عبارت از تشکیل پدیده تفرق در داخل حوضچه، تشکیل پدیده انعکاس و کاهش عمق مورد نیاز جهت کشتی طرح طی فرآیند رسوب گذاری است.عمده منشا رسوبات دریایی ذرات ریز موجود در آب رود خانه هایی است که به این دریاها منتهی می شوند و توسط امواج و جریاﻧﻬای دریایی جابجا می گردند. طبیعتاً جهت تشخیص صحیح میزان رسوب گذاری داشتن اطلاعات دقیق از میزان رسوب وارد شده و اصول ومبانی مربوط به جابجایی رسوب در دریا نقش تعیین کننده ای در جانمایی بهینه بنادر از نظر مشکل رسوب گذاری دارد، ولی از آنجاکه اکثر زهکش های بالادستی محیطهای دریایی به خصوص در نواحی گرم و خشک چون خلیج فارس بصورت رودخانه های فصلی هستند، اطلاعات دقیق در مورد دبی و ذرات رسوبی آﻧﻬا در دسترس نیست.همچنین متاسفانه پیشرفته ترین مدلهای جابجایی رسوب در محیطهای پیچیده ای همانند خلیج فارس نتایج قابل استنادی دربر ندارند که قابل استفاده باشد .مهمترین عامل تاث یرگذار در ریخ تشناسی زمین پروسه رودخانه ای است ،مطالعات کمی یا مورفومتری مطابق با اندازه گیری پروسه رودخان های می باشد وتغییرات ژئولوژیکی در فیزیوگرافی ومتدولوژی ژئومورفولوژی از یک منطقه در نتیجة عوامل بیرونی می باشد.در روش پیشنهادی در این مقاله از روش محاسباتی استالر برای مطالعه پارامترهای مورفومتری حوضه استفاده می گردد.این روش مبتنی بر اندازه گیری و محاسبه ٢٣ پارامتر می باشد که مهمترین مزیت این روش در این است که در مورد حوضه هایی که در آﻧﻬا آمار اندازه گیری دبی وجود ندارد میتوان از این روابط استفاده نمود و مقدار رواناب یا شدت سیلابها را تخمین زد.