سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره لرستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست
مهرداد چراغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه محیط زیست

چکیده:

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA یک سیاست و ابزار مدیریتی برای طرحریزی و نیز تصمیم گیری می باشد. EIA به شناخت، پیش بینی و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی احتمالی سیاست ها، طرح ها و پروژه های عمرانی کمک می نماید. ارزیابی پیامدهای زیست محیطی محدود به بررسی و تخفیف پیامدهای منفی نمی گردد بلکه به پیامدهای مثبت احتمالی پروژه های عمرانی نیز رسیدگی می نماید و راهکارهایی را جهت ترقی عملیات اصلاحی پروژه های عمرانی معرفی می نماید. این مقاله ضمن تحلیل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی یا EIA به معرفی روش های ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در پی ایجاد اطمینان در دست اندرکاران مسائل عمرانی توسعه برای اعمال این روش ها پیش از اجرای طرح های عمرانی می پردازد. گذشته از مفاهیم، در روش ها و تکنیک های ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی، نکات مثبت و احیانا محدودیت های آن نیز بررسی می شود. روش های ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی با وجود قدمت تقریبا سی ساله، هنوز به طور کامل در کشور ما مورد عنایت واقع نشده است. بنابراین نگارش این مقاله می تواند تا اندا زه ای به روند شناخت این روش ها کمک نماید.