سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید رضا باباعلی – دانشجوی دکتری عمران آب -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
ابولفضل شمسایی – استاد دانشکده عمران صنعتی شریف

چکیده:

بسیاری از تونل هایی که نقش سرریز سدها را دارند دارای تراز ارتفاعی بالا هستند .مشکل آبشستگی (scour) در ابن نوع سر ریزها به علتسرعتوهد بالا آب میباشد.روش تقریب انرژی , روش جدیدی برای تخمین عمق آبشستگی می باشد.ودر اینجا برای تخمین عمق آبشستگی پایین دست تونل سرریز شماره ۱پروژه (ZIPINGPU) بکار می رود .سپسنتایج بدست آمده با داده های روابط تجربی مقایسه می گردد. در پایان مزایاومعایب این روشبررسی می گردد.