سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشجوی دوره PhD بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ته

چکیده:

یک تکنیک ارز یابی ر یسک نیمه کمیLOPAاست که برا ی تعین میزان موثر بودن عملکرد سیستم های ایمنی SIF به کار می رود اساس کار این تکنیک مبتنی بر استفاده از اطلاعات به دست آمده در تکنیکهای کیفی شناسایی مخاطرات نظیر HAZOP می باشد.