سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق تهران – ایران
بهزاد اشترایه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق تهران – ایران
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق تهران – ایران

چکیده:

در روش های ارائه شده برای تشخیص حالت خطا از غیر خطا بطور معمول از روش هارمونیک دوم استفاده می شود . تحقیقات انجام شده نشان می دهد، در خطوط ولتاژ بالا روش هارمونیک دوم در تشخیص خطا از جریان هجومی دچار اشتباهاتی می گردد . برای رفع این مشکل روش جدیدی برای تشخیص خطا از جریان هجومی ارائه گردیده که به روش تفاضلی توان موسوم است . در این روش درصد توان متوسط مصرف شده در داخل ترانسفورماتور نسبت به توان نامی ترانسفورماتور محاسبه شده و با مقایسه این نسبت با سطح آستانه، حالتهای عملکرد عادی، جریان هجومی و خطای داخلی تمیز داده می شوند . در این مقاله بوسیله شبیه سازی ترانسفورماتور روش توان بررسی و تحلیل گردیده است