سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید ثابت قدم – مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
امید گل محله – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
علیرضا آرائی – دکترای مهندسی مکانیک
غلامرضا شیرازی – کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

روش های بازرسی غیرمخرب متداول مانند(MT ،RT ،UT ) برای تشخیص عیوب ظاهری موجود در قطعه (عیوب سطحی یا زیرسطحی)، جای خود را در صنعت به خوبی باز کردهاند. اما این روش ها نمی توانند درارزیابی و پیش بینی عیوب حاصل از خستگی، خزش، خوردگی و…که دلیل اصلی انهدام قطعات در صنعت میباشند، مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین جهت حل این مشکل، آزمونهای نوین غیرمخرب از جمله روش (Metal Magnetic Memory) MMM توسعه یافته اند. این روش بر مبنای ثبت و آنالیز توزیع میدان های تنشی خود – مغناطیسی (SMLF) بر روی سطوح قطعات بنا نهاده شده و جهت تعیین مناطق تمرکز تنش، عیوب و ناهمگنی های ساختاری اتصالات جوش داده شده و فلزات بهکار گرفته میشود. با توجه به مزایای فراوان روش MMM نسبت به سایر روش های غیرمخرب (از جمله بازرسی خطوط لوله و مخازن بدون برداشتن عایق روی سطح آ نها، مستندسازی مناس بتر نتایج، جلوگیری از آسی بهای تست سرویس و…)، پیش بینی می شود این روش در سال های آتی جایگاه ممتازی در صنعت بازرسی کسب نماید. در این مقاله سعی شده است تا با معرفی روش فوق، بهکاربرد آن در بازرسی خطوط لوله اشاره شود.