سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی قضاوی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علیرضا ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهر کر

چکیده:

در برخی از کشورها تمهیداتی بعمل آمده که آب حاصل از بارندگی بدون جریان در گودال و یا شیاری مناسب جمع می‌گردد و در داخل زمین نفوذ می کند. یکی از این کشورها که تجربة فوق را پیاده کرده اند زلاند‌نو می باشد که در آن نواحی مورد نظر علیرغم بارندگی نسبتاٌ خوب هیچگونه حادثه رقت بار همچون سیلاب مشاهده نمی شود.در این رابطه دستگاهی بصورت یک گاو آهن بشقابی تک بشقابه دو طرفه طراحی گردیده و مورد آزمایش قرار گرفته است. با مطالعه میزان بارندگی ۵۰ ساله، ماکزیمم میزان بارش تخمین زده می شود و بشقابی مناسب طوری انتخاب می گردد که شیاری با عمق محاسبه شده بر روی خطوط تراز ایجاد نماید. دو طرفه بودن آن کمک می کند که در هر حال بتوان خاک را بسمت طرفی که باعث ایجاد شیار مناسب گردد هدایت کرد. سیستم کاشت ساده و مناسبی نیز در انتهای دستگاه نصب می شود تا بذور موردنظر نیز در شیار کاشته شود. با توجه به آزمایشات انجام شده جلوگیری از جریان آب و نفوذ آن در خاک و رشد گیاه نه تنها منطقه را سرسبز می نماید و حتی اقلیم را عوض می‌کند بلکه منابع آبهای زیرزمینی نیز تقویت می گردد.