سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ادهمی مجرد – مرکز تحقیقات منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بمنظور شناخت عوامل محیطی وفاکتورهای فیزیکی و زیستی محیطی، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی برای زمین روشهای گوناگونی وجود دارد، که هر یک از آنها اصول متفاوتی را پایه و اساس روش خود قرار داده که بسته به شرایط متفاوت محیطی، نیروی انسانی، اعتبارات مالی، هدف از انجام مطالعه و سایر شرایط انتخاب شده اند. در حقیقت امتیاز خاصی را برای هر یک از روشها نسبت به دیگری نمی توان قائل شده بلکه شرایط متفاوت و عوامل مختلف وق است، که نوع کاربرد روش را توجیه می ناید. بنابراین ممکن است ، روشی در یک منطقه ممتاز شناخته شده و حالتی که درجای دیگر، مناسب تشخیص داده نشود (۲٫۳)
سه روش بنیانی مطرح شده توسط دانشمندان آمریکایی آقایان A.Angus Hills. I.an.L.McHarg.phillip.H.Lewis که برای اولین در دهه ۱۹۶۰ در دانشگاه هاروارد کشور ایالات متحده امریکا بیان شده است: امروزه اساسو پایه انواع مختلف روشهای ارزیابی شناخته شده اند، که هر یک از آنها با توجه به فاکتورهای متفاوتی که بکار می گیرند خود به شاخه هایی تقسیم می شوند . (۴)