سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عبدشرف اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران
مسعود کرباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران
مهدی رجبی هشجین – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران
اکبر کیاسالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران

چکیده:

روشهای زیادی برای نمونه برداری سطحی در بسترهای درشت دانه وجود دارد که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف می باشد. روش عکس برداری شبکه ای از بستر در کنار روشهایی چون روش Grid By Number، روش پیمایش تصادفی و …، یکی از روشهای موجود در تعیین دانه بندی بسترهای درشت دانه می باشد. در این مقاله ضمن معرفی این روش، دانه بندی بستر بازه ای از رودخانه کرج واقع در پایین دست بند انحرافی بیلقان، به عنوان مطالعه موردی با این روش مورد بررسی قرار گرفته است. این روش، با توجهبه دقت و سرعت مناسب به خوبی می تواند جایگزین روش Grid By Number شود.