سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد هوشمندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در حال حاضر مساله رسوبات به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات بهره برداری از منابع آبهای سطحی در جهان مطرح است . به خاطر اینکه رسوبات ورودی به مخازن سدها عامل محدود کننده عمر سدها است بنابراین عدم توجه به این مـساله سـبب اتلاف سرمایه های عظیم ملی می شود . روش فلاشینگ برای رسوبزدائی رسـوباتی کـه از قبـل در مخـزن نهـشته شـده انـد ،استفاده می شود . در این مقاله کوشش می شود تا اصول و مبانی این روش بیان شود .