سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

کرمعلی رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان
محمد علی جعفریان – استاد دانشگاه اصفهان
مجید میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

بازوپایان یکی از مهم ترین و فراوان ترین شاخه های بی مهرگان دریایی در رخساره های دونین بالایی هستند که به علت تغییرات تکاملی سریع، برای تعیین سن نسبی لایه های رسوبی، شناخت محیط رسوبی، برقراری تطابق چینه شناسی زمانی، بررسی بوم شناسی دیرینه، و پی بردن به جغرافیای دیرینه، از ارزش ویژه ای برخوردار است.لذا شناسایی و نامگذاری تاکسون های مختلف این شاخه دارای اهمیت می باشد. نامگذاری جنس ها و گونه های بازوپایان بر اساس مشخصات ظاهری نمودارهای بیومتری، ویژگی های ساختار درونی و عکس های SEM استوار است. از آنجا که روش اول و دوم روشی کاملاً شناخته شده بوده و روش چهارم مقرون به صرفه نیست، لذا در این مقاله، تنها به معرفی روش سوم پرداخته می شود.