سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید امیدواربرنا – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ارجمند مهربانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصراصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تقویت ضر یب انتقال گرما امروزه بسیار مورد توجه می باشد . عموما تقویت انتقال گرما به دو صورت فعال و غیرفعال می باشد . در روش غیر فعال از به کارگیری سطوح هندسی خاص و یا مواد افزودنی برای افزایش انتقال گرما استفاده می کنند . ولی در روش فعال با به کارگیری نیروهای خارجی مانند میدان الکتریکی، ضریب انتقال گرما را افزایش می دهند . الکتروهیدرودینامیک بعنوان روش افزایشی انتقال گرما از نوع فعال شناخته می شود . در این مقاله برخی از روش های فعال و غیرفعال در افزایش انتقال گرمای چگالش، معرفی و در ادامه به بررسی روش جدید الکتروهیدرودین امیک پرداخته می شود . بررسی آزمایشگاهی با استفاده از سیال مبرد R134a انجام شده که نتایج بدست آمده نشان می دهد با کاربرد این روش برای آرایش لوله – الکترود ضریب انتقال گرما افزایش می یابد، که وابسته بر پتانسیل اعمالی به الکترود و شدت جریان مبرد است .