سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین حسین زاده – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات فناوری
محسن بهرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در عالم دائماً در حال تغییر هستی ویژگی برخی تحولات به گونه ای است که باورها و هنجارهای نوع بشر را نیزتحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده که تحول در ذهنیات و هنجارها (پارادایم شیفت) نامیده می شود، ویژگی هایخاصی را برای سازمانه ا، محصولات، محیط زیست، روابط اجتماعی و همچنین نوع رابطه بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان بوجود می آورد. با پشت سرگذاشتن عصر تولید انبوه ، صاحبنظران، بنگاه های اقتصادی خاصیرا تصویر می کنند، که پارادایم تفکر ناب لقب گرفته است. هرچند به دلیل پیچیدگی روابط حاکم بر سازمان ها،پیش بینی دقیق وضعیت بنگاه های اقتصادی تولیدی نسل آتی کاری بسیار مشکل، و تا حدودی غیرممکن است،مع الوصف با انجام پروژها و برنامه های مختلف، منجمله روش های ذهنی- اکتشافی ( هیوریستیک )، مؤسساتو ملت ها در تلاشند تا ویژگی این گونه سازمان ها را مشخص کنند. در این مقاله، ضمن اشاره به مبانی نظریتحول، و ذکر برنامه ها و پروژه های مهم ذیربط، با ذکر نمونه هایی از کاربردهای اصول حل مسائل اختراعی (IPS/TRIZ)، به عنوان یکی از روش های ذهنی- اکتشافی (هیوریستیک)، برخی از راهبردها و ویژگی های بنگاه های اقتصادی آتی تبیین شده است.