سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عظیم سلیمی نیای لاهیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق
احمد کاظمی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله از یک روند ترکیبی برای کمینه کردن هزینه تولید در برنامه پخش بار بهینه با حضور کنترل کننده یکپارچه پخش بار (UPFC) استفاده شده است. در این روند ترکیبی برنامه پخش بار بهینه به دو زیر برنامه تقسیم می شود. در زیر برنامه اول با استفاده از شبیه سازی سرد شدن (SA) پارامترهای UPFC تعیین می شوند و در زیر برنامه دوم از روش الگوریتم ژنتیک (GA) برای برنامه پخش بار متداول استفاده می شود. در نهایت نتایج آزمایش روی یک سیستم ۶ شینه و ۱۰ شینه بررسی می شود.