سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوذر صدرکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکدة فنی, دانشگاه تهران, تهران
کسگین خواهشی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکدة فنی, دانشگاه تهران, تهران
مسعود فیاض آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد, دانشکده فنی, دانشگاه تهران، تهران

چکیده:

یکی از پارامترهای ساده و در عین حال مهم در افزایش کارایی و مقاومت فشاری بتنهای متعارف، توانمند و پوزولانی, رعایت کردن ترتیب مخلوط کردن مصالح اصلی و افزودنیهای ثانویة بتن می‌باشد. علی‌رغم پیشرفتهای چشمگیری که در زمینه تکنولوژی بتن صورت پذیرفته است، توجه کافی به تاثیر این پارامتر در بالفعل کردن هر چه بیشتر پتانسیل بالقوة مصالح نشده است. در این مقاله نتایج حاصل از بررسی بیست طرح یکسان آزمایشگاهی با زمان و ترتیب اختلاط متفاوت و هشت طرح صنعتی ارایه گشته است که بیانگر اهمیت این موضوع می‌باشد. در همین راستا برای یک طرح رایج در کشور زمان و ترتیب اختلاط بهینه و روشی برای استفاده از میکروسیلیس در بتنهای استفاده شده در محیط‌های خورندة دریایی جنوب کشور ارائه شده است