سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین فوادی – کارشناس زمین شناسی معاونت عمرانی جهاد کردستان

چکیده:

زمین لغزه مورد نظر در ۱۲۰ متری غرب روستای جعفرآباد و تامان واقع در ۲۲ کیلومتری شمال شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان در مختصات جغرافیایی ۶٫ – ۴۷ درجه سانتی گراد طول شرقی و ۱٫ – ۳۶ درجه سانتی گراد عرض شمالی و در مجاورت رودخانه و تامان در میان تناوبی از رسوبات رسی، کنگلومرا ، آهک ماسه ای متعلق به پلیوستوسن قرار دارد.
طول آن به موازات افراز برابر با ۸۵ متر وطول آن عمود بر افراز برابر با ۲۱۰ بوده و حداکثر عمق افتادگی ۲۳ متر وحداکثر مسافت جا به جایی در حدود ۴۵ متر است. شیب توپوگرافی قبل از لغزش ۲۵ درجه معادل ۴۵/۸ درصد و بعد از لغزش ۱۸ درجه معادل با ۳۳ درصد می باشد، نوع لغزش جریانی توان با طغیان گل است. وسعت سطح توده لغزشی ۱۱/۵ هکتار بوده و حجم توده لغزش حدود ۴۹۵۰۰۰ متر مکعب می باشد. خاک این زمین لغزه مستعدترین خاک در قبال گسیختگی پیشرونده یعنی از نوع خاک های رسی پیش تحکیم یافته هوازده می باشد و انرژی آزاد شده ای که در اتصالات ذخیره شده این استعداد را افزایش داده است.