سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد ابراهیمی خان آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل دانشگاه اصفهان
مهدی یزدی – دکترای چینه شناسی و فسیل از دانشگاه مک کواری استرالیا

چکیده:

مقطع مورد مطالعه در کال سردر شرق طبس واقع شده است. سازند سردر در کال سردر متشکل از شیل و ماسه سنگ های سبزرنگ همراه با افق آهکی غنی از کرینونید موسوم به Crinoidal bed است. در قاعده این لایه کلیدی تجمعی از انواع ماکروفسیل ها شامل جریان (میشلینافاوزا آلوپورا)، براکیوپودا(استگاکانتیا و لاملی تریس لاملوزا)، تریلوبیت(فیلیپسیا)، گاستروپدا(یلاتی سراس)، گونیاتیت(رتیکولوسراس و گاستریوسراس)، ستاره دریایی(آستروئید) ماهی و ساقه های کرینوئید همراه با میکروفسیل های کنودنت، فرامینیفرها و هولوتورین یافت می شود. حضور کنودنتهایDeclinognathuodus nouduliferous, Rhachistognathus muricatus Idiognatoides sinatus در قاعده لایه کلیدی کرینوئیددار سازند سردر کال سردر معروف زون کنودنتیSinatus-Corrugatus-Sulcatus zone است که سن نامورین را پیشنهاد می کند. هدف این نوشته معرفی زون تجمعی ماکروفسیل و میکروفسیل قاعده لایه غنی از کرینوئید سازند سردر منطقه کال سردر با تاکید بر کرینوئیدهای این لایه و تشریح برخی از جنس های معرفی شده در این زون تجمعی است.