سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
منصوره قائنی – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز
ملیکا ناظمی – پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
مژگان حاتمی – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز

چکیده:
گستردگی کاربرد زیست فناوری در قرن بیست ویکم بحدی است که ، اقتصاد، بهداشت ، درمان ، محیط زیست ، آموزش ،کشاورزی ، صنعت ، تغذیه و سایر جنبه های زندگی بشر را تحت تأثیر شگرف خود قرار داده است . بهمین دلیل اندیشمندان جهان قرن بیست و یکم را قرن زیست فناوری نامگذاری کرده اند . حوزه زیست فناوری در جنبه های مختلف تعریف شده است اما در حوزه زیست فناوری دریا کمتر به آن پرداخته شده است در این مقاله ضمن معرفی زیست فناوری دریا و جایگاه ان در دنیا، به تعریف فراورده های بیولوژیک آبزیان که عمدتا محصولات زیست فناوری دریا در دنیا هستند اشاره می شود و وضعیت پژوهش و تحقیقات در ایران تبیین خواهد شد